Landsbyggefonden støtter og udvikler landets almene boligbyggeri

LBF Magasinet

I Magasinet bringer vi løbende informerende og inspirerende historier.

Almene klenodier skal kortlægges

Mange almene boliger landet over er kommet i reparationsalderen. Derfor udpeger Kulturstyrelsen, i samarbejde med Landsbyggefonden, lige nu de boliger, som bør fredes eller bevares ud fra deres arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Men hvad rummer processen? Hvorfor er den vigtig? Og hvad er det i det hele taget, vi taler om, når vi taler om bevaringsværdier i det almene byggeri? Læs mere

Magasinet