E-læring om regnskabsindberetning

E-læring om regnskabsindberetning

Landsbyggefonden har i samarbejde med virksomheden Area9 Lyceum udviklet et nyt digitalt adaptivt E-læringskursus med fokus på regnskabsindberetning.

  • Med dette kursus bliver du trænet i regnskabsindberetningen til Landsbyggefonden.
  • Målgruppen for kurset er de almene boligorganisationers medarbejdere, som skal indberette regnskaber i fondens indberetningssystem samt de almene boligorganisationers revisorer.
  • Kurset henvender sig både til den nyansatte og erfarne bruger.

Du finder E-læringskurset her.

Hvad indeholder kurset?

Du får en generel introduktion til systemets login, når linket til kurset aktiveres på fondens hjemmeside.

I selve E-læringsmodulerne indgår endvidere en kort introduktionsvideo til, hvorledes E-læringen fungerer.

Kurset indeholder 5 moduler - ud over en generel introduktion til reglerne om regnskabsindberetning:

  • Regnskabsindberetning for boligorganisationer
  • Regnskabsindberetning for administrationsorganisationer
  • Regnskabsindberetning for revisorer
  • Fremsend til revisor
  • Indberet regnskab

Og glem ikke at slå lyden til, når du gennemfører kurset.

Hvad er adaptiv læring?

Tankegangen bag adaptiv læring er at formidle viden tilpasset den enkelte brugers niveau og dermed give en effektiv læring. Samtidig kan brugerne gå til og fra kurset, så det passer ind i arbejdsdagen.

Kurset foregår som en vekselvirkning mellem audio og visuel indlæring og interaktion. Kursets varighed afhænger af brugernes niveau og valg af læringsmoduler og kan vare fra mellem ca. 10 - 90 minutter.

Baggrund for regnskabsindberetningen

De almene boligorganisationer, selvejende institutioner og friplejeboliger skal i henhold til Lov om almene boliger hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets afslutning indberette regnskabsmaterialet elektronisk til Landsbyggefonden.

Regnskabsindberetningen sker med NemID login i fondens webbaserede regnskabsindberetningssystem. Platformen indeholder alle dele af regnskabsindberetningsprocessen. Bestyrelsens årsberetning og revisionsprotokol skal uploades direkte i platformen, og revisor skal med NemID underskrive revisorerklæring elektronisk i systemet.