Gode tips og råd til regnskabsindberetningen

Råd og vejledning til regnskabsindberetningen

Landsbyggefonden udarbejder løbende en række gode tips og råd til brug for de almene boligorganisationers udarbejdelse af regnskaber samt regnskabsindberetning til fonden. De gode råd er baseret på hyppige regnskabsmæssige problemstillinger afdækket i forbindelse med fondens gennemgang af de indberettede regnskaber i de foregående år.

De gode tips og råd kan findes nedenfor, og indeholder bl.a. gode råd om mellemregninger, eventualforpligtigelser, sondring mellem forbedringsarbejder og bygningsrenoveringsarbejder, sideaktiviteter, tilskud fra egenkapital osv.

Fonden har desuden udarbejdet en række gode tips og råd specielt for de selvejende ældreboliginstitutioner, som ligeledes kan findes nedenfor.

Derudover udarbejder Landsbyggefonden løbende konteringsvejledninger og vejledende udtalelser, der kan findes her.

Endelig har fonden udarbejdet to brugervejledninger om regnskabsindberetningssystemet. En brugervejledning til boligorganisationerne og de selvejende institutioner og en brugervejledning til revisorerne. Brugervejledningerne kan dels findes i indberetningsplatformen under fanen ”vejledning” og på fondens hjemmeside her.