Vejledende udtalelser, konteringsvejledninger og "Tips og råd"

Her ser du en oversigt over Landsbyggefondens vejledende udtalelser, konteringsvejledninger samt "Tips og råd". Listen kan filtreres på forskellig vis.


16
18
1
Emne
Alfabetisk
16
18
1

Administrationsbidrag

Tips og råd
04-04-2019

Afdrag på lån vedrørende administrationsejendom

Konteringsvejledninger
25-03-2019

Afskrivninger på administrationsejendom

Konteringsvejledninger
25-03-2019

Brug af egen trækningsret

Konteringsvejledninger
25-03-2019

Dispositionsfondens dækning af lejetab

Vejledende udtalelser
09-05-2019

Dispositionsfondens dækning af tab ved fraflytning

Vejledende udtalelser
27-04-2020

Etablering af fælleslokaler og beboerhuse - notat fra ministeriet

Vejledende udtalelser
05-04-2019

Finansiering af forbedringsarbejder

Vejledende udtalelser
05-04-2019

Finansiering af forbedringsarbejder med afdragsfrie lån ikke muligt

Vejledende udtalelser
10-05-2019

Forvaltning af afdelingsmidler

Vejledende udtalelser
05-04-2019

Garantiordning - byretsdom januar 2014

Vejledende udtalelser
05-04-2019

Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse

Vejledende udtalelser
05-04-2019

Indbetalinger til landsdispositionsfonden (rentesikring)

Konteringsvejledninger
22-02-2019

Konvertering af lån vedrørende den oprindelige finansiering

Konteringsvejledninger
27-04-2020

Kursgevinster og tab på obligationer

Konteringsvejledninger
09-04-2019

Køb af administrationsbygning finansieret via eksternt lån og boligorganisationens egenkapital

Konteringsvejledninger
13-08-2019

Køb og afskrivninger på traktor, som afskrives over flere år

Konteringsvejledninger
09-04-2019

Løn i forbindelse med sideaktivitetsafdeling

Konteringsvejledninger
09-04-2019

Lån af afdelingsmidler

Vejledende udtalelser
05-04-2019

Låntagning med henblik på likviditetsudjævning

Vejledende udtalelser
05-04-2019

Negativ ydelsesstøtte

Konteringsvejledninger
26-03-2019

Ompostering af opsparede henlæggelser på konto 405

Vejledende udtalelser
11-09-2019

Over- og underskud i sideaktivitetsafdeling

Konteringsvejledninger
09-04-2019

Overskudsdisponering i afdelingerne

Vejledende udtalelser
05-04-2019

Pligtmæssige bidrag

Konteringsvejledninger
25-03-2019

Regnskabsaflæggelsen baseres på godkendte budgetter, der er i balance

Vejledende udtalelser
27-04-2020

Renter vedrørende egen trækningsret

Konteringsvejledninger
25-03-2019

Salg af ejendomsfunktionær-/inspektørtimer til ikke-almene boliger mv.

Vejledende udtalelser
10-05-2019

Sideaktivitetsafdeling – sommerhuse/ferieboliger

Konteringsvejledninger
09-04-2019

Tilskud til fælleshus fra trækningsretten

Vejledende udtalelser
10-05-2019

Udamortiserede lån fra en afdelings oprindelige finansiering

Konteringsvejledninger
25-03-2019

Udgifter i servicekontrakter

Konteringsvejledninger
26-02-2020

Udgifter til ejendomskontor, servicecenter og lokalkontor

Vejledende udtalelser
10-05-2019

Udgifter til ekstern byggesagkyndig (granskning)

Konteringsvejledninger
02-04-2019

Udgifter til inspektørfunktion og ejendomsfunktionærer

Konteringsvejledninger
09-05-2019