Vejledende udtalelser, konteringsvejledninger og "Tips og råd"

Her ser du en oversigt over Landsbyggefondens vejledende udtalelser, konteringsvejledninger samt "Tips og råd". Listen kan filtreres på forskellig vis.


103
1
0
Emne
Alfabetisk
103
1
0

Administration af frikøbsordning

Vejledende udtalelser
25-09-2002

Afdelingsmøder vedr. regulering af budgetter

Vejledende udtalelser
08-03-2001

Aflønning af afdelingsbestyrelsesmedlemmer

Vejledende udtalelser
10-01-2001

Afskrivning på administrationsejendom

Vejledende udtalelser
26-01-2001

Afståelse af en del af en afdeling

Vejledende udtalelser
14-12-2000

Almene boligorganisationer, sideaktivitetsafdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed

Vejledende udtalelser
13-06-2001

Antennebudgetter/regnskaber

Vejledende udtalelser
03-11-2000

Beboerhus

Vejledende udtalelser
17-08-1995

Beboerindskud

Vejledende udtalelser
28-03-1995

Beboernes råderet over beløb hensat til legeredskaber

Vejledende udtalelser
29-08-2000

Bestyrelsens årsberetning.

Vejledende udtalelser
16-06-2000

Bogføring af urealiserede kursgevinster

Vejledende udtalelser
23-01-2001

Boliginspektørhonorar

Vejledende udtalelser
08-08-2000

Budgetprocedure i afdeling

Vejledende udtalelser
12-03-2002

Børnehave

Vejledende udtalelser
25-02-1999

Dispositionsfond dækker lejetab på garager mv

Vejledende udtalelser
23-03-2012

Dispositionsfondens dækning af lejetab i afdeling

Vejledende udtalelser
18-06-2008

Dispositionsfondsandel i driftsstoettesager

Vejledende udtalelser
19-11-2012

Drift og vedligeholdelse anvendelsesbudget

Vejledende udtalelser
25-09-2002

En afdelings lån af egne henlagte midler

Vejledende udtalelser
02-08-1999

Etablering af fælleshus

Vejledende udtalelser
04-02-1998

Finansiering af beboerrådgiverordningen

Vejledende udtalelser
18-03-1998

Forbedringsarbejder

Vejledende udtalelser
14-11-2000

Forbedringsarbejder kan ikke finansieres med afdragsfrie laan

Vejledende udtalelser
15-11-2012

Forbedringsarbejder, opretningsarbejder, henlæggelser, lejeforhøjelser

Vejledende udtalelser
09-01-1998

Forbrug af henlæggelser

Vejledende udtalelser
03-11-1999

Fordeling af opgaver mellem inspektørfunktion og ejendomsfunktionærer

Vejledende udtalelser
01-04-2004

Forrentning af bankbeholdning mv.

Vejledende udtalelser
18-03-2003

Forretningsførelse

Vejledende udtalelser
11-07-1997

Fremgangsmåde for henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse

Vejledende udtalelser
21-07-2000

Fælles anbringelse af midler fra godkendte almene boligorganisationer

Vejledende udtalelser
13-09-1999

Fællesarealer i nybyggeri.

Vejledende udtalelser
17-07-2000

Færdigafdraget forbedringsarbejde

Vejledende udtalelser
14-01-1999

Garantiordning - byretsdom januar 2014

Vejledende udtalelser
07-08-2014

Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Vejledende udtalelser
29-09-2000

Honorar forbrugsregnskaber

Vejledende udtalelser
17-02-2000

Huslejefordeling

Vejledende udtalelser
26-10-1998

Ikke mulighed for ekstragebyr ved korttidsudlejning af kollegieboliger

Vejledende udtalelser
08-11-2006

Ikke muligt at differentiere husleje mellem studerende og ikke-studerende

Vejledende udtalelser
08-11-2006

Ind- og udbetalinger for selvejende institution

Vejledende udtalelser
06-03-2001

Indbetaling til landsdispositionsfonden ved frasalg af en afdelings arealer

Vejledende udtalelser
19-04-2001

Indbetalinger til Dispositionsfonden

Vejledende udtalelser
09-02-2001

Indbetalinger til Landsbyggefonden som følge af omdannelse af en selvejende institution til en afdeling af en almen boligorganisation

Vejledende udtalelser
03-11-1999

Indbetalinger til landsdispositionsfonden

Vejledende udtalelser
09-02-2001

Indfrielse af rentesikringslån

Vejledende udtalelser
12-06-2015

Individuel afregning for renovation

Vejledende udtalelser
10-11-2009

Individuelle forbedringsarbejder – forhøjet indskud

Vejledende udtalelser
14-03-2003

Inkassoomkostninger/tab på fraflyttere

Vejledende udtalelser
15-01-2001

Inspektørers arbejdsopgaver

Vejledende udtalelser
10-01-2001

Inspektørs arbejde med vedligeholdelsesplaner

Vejledende udtalelser
02-11-2000

Inventar til ejendomsfunktionær, viceværtkontor

Vejledende udtalelser
08-02-1995

Kapitalindskud i investeringsforeninger

Vejledende udtalelser
10-04-2000

Kapitalpleje

Vejledende udtalelser
21-10-1998

Kontering af afskrivninger paa traktor

Vejledende udtalelser
13-09-2000

Kontering af direktørlønning i relation til sideaktivitetsafdeling

Vejledende udtalelser
06-03-2001

Kontering af honorar for udarbejdelse af forbrugsregnskaber

Vejledende udtalelser
10-01-2001

Kontering af indbetalinger til landsdispositionsfonden (rentesikring)

Konteringsvejledninger
22-02-2019

Kontering af tilbagefoert loensumsafgift

Vejledende udtalelser
10-11-2009

Kontering af udgifter ved elevator

Vejledende udtalelser
13-09-2000

Konteringseksempler vedr. egen administrationsbygning

Vejledende udtalelser
08-11-2006

Landsbyggefonden er ikke tilsynsmyndighed

Vejledende udtalelser
23-08-2001

Likvidation af boligforeningsejet selskab

Vejledende udtalelser
23-06-1998

Løn til inspektører

Vejledende udtalelser
04-06-2002

Lån af afdelingsmidler

Vejledende udtalelser
22-06-2016

Låntagning med henblik på likviditetsudjævning

Vejledende udtalelser
19-03-1998

Mulighed for tilskud fra Landsbyggefonden til fællesfaciliteter

Vejledende udtalelser
08-02-2002

Muligt at udleje møblerede ungdomsboliger

Vejledende udtalelser
08-11-2006

Nettoprovenu ved eventuelt salg af erhvervsafdeling

Vejledende udtalelser
26-04-2001

Notekrav til årsregnskab

Vejledende udtalelser
21-12-2000

Ombygning af ungdomsboliger

Vejledende udtalelser
14-01-2002

Ombygning af ungdomsboliger til ældreboliger

Vejledende udtalelser
12-04-1999

Omkontering mellem henlæggelseskonti

Vejledende udtalelser
21-12-2001

Opskrivningshenlaeggelser vaerdipapirer

Vejledende udtalelser
20-12-2010

Organisations betaling via forretningsførerorganisation

Vejledende udtalelser
04-07-2000

Overskudsdisponering

Vejledende udtalelser
23-03-1999

Overskudsdisponering i afdelingerne

Vejledende udtalelser
18-04-1997

PC i relation til bestyrelsesvederlag

Vejledende udtalelser
19-03-2001

Periodisering af terminsydelse

Vejledende udtalelser
26-03-2001

Personalegoder

Vejledende udtalelser
31-08-2001

Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden som følge af omdannelse af ovennævnte institution til en afdeling af en almen boligorganisation

Vejledende udtalelser
13-11-2000

Regnskabsgennemgang

Vejledende udtalelser
25-09-1996

Regnskabsmæssig behandling af kursgevinster på obligationer.

Vejledende udtalelser
23-04-1997

Renovation/affaldshåndtering - individuel afregning

Vejledende udtalelser
27-11-2008

Revisors beretning/revisionsprotokol

Vejledende udtalelser
17-02-2000

Salg af areal, expropriation, ekstraordinære afdrag, dispositionsfond

Vejledende udtalelser
23-07-1997

Salg af friarealer

Vejledende udtalelser
24-06-1999

Salg af grundstykke fra en boligafdeling – indbetalinger til Landsdispositionsfonden m.v.

Vejledende udtalelser
14-01-2000

Salg af vicevært/inspektørtimer til en ustøttet andelsboligforening

Vejledende udtalelser
19-09-2002

Sideaktivitetsafdelinger

Vejledende udtalelser
30-09-1997

Sommerhuse, ferieboliger.

Vejledende udtalelser
22-01-1997

Specifikation til noter i regnskab

Vejledende udtalelser
19-01-2000

Støttede ungdomsboligafdelingers mulighed for indskud i investeringsforeninger.

Vejledende udtalelser
17-07-2000

Tidligere varmecentral

Vejledende udtalelser
25-11-1998

Tillægsydelse

Vejledende udtalelser
15-07-2000

Tilsagns- og skæringsdatoer

Vejledende udtalelser
02-08-2001

Tilskud fra almen boligorganisation til selvejende institution

Vejledende udtalelser
20-09-2000

Tilskud fra traekningsretten til faelleshus

Vejledende udtalelser
10-11-2009

Tilskudsordning vedroerende afdelingernes flytteudgifter

Vejledende udtalelser
13-08-1998

Udamortisering af kreditforeningslån

Vejledende udtalelser
06-12-2000

Udskillelse og videreførelse af afdeling

Vejledende udtalelser
27-07-2001

Uomtvistelig god sikkerhed for afdelingsmidler i fællesforvaltning/henlæggelser

Vejledende udtalelser
11-01-2002

Varmecentral

Vejledende udtalelser
08-04-1999

Økonomisk rekonstruktion af ungdomsboliger

Vejledende udtalelser
12-10-2000

Økonomiske vanskeligheder i afdeling

Vejledende udtalelser
24-03-2001