Statistikker og analyser

Statistikkerne har til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen i boligorganisationerne, arbejdet med effektivitet, at bidrage til at udbygge referencerammen for egenkontrol og forvaltningsrevision, herunder sammenligning og benchmark samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner.