Analyse af renholdelsesudgifter 2004-2008

Landsbyggefonden har udarbejdet en analyse af renholdelsesudgifterne i de almene afdelinger.

Hensigten med analysen er bl.a. at være en hjælp i budgetlægningen, at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligninger og benchmarking samt at bidrage til styringesdialogen.

Analysen indeholder oplysninger om renholdelsesudgifterne (konto 114) i 2004-2008, baseret på de indberettede regnskabsdata fra boligorganisationerne til Landsbyggefonden. Derudover indgår en analyse af hvilke faktorer, der påvirker renholdelsesudgifterne i afdelingerne.

Renholdelsesudgifterne er opgjort på kvadratmeter, lejemål, ibrugtagelsesår, afdelingsstørrelse, regioner, byggeriart, afdelingstype og boligsocial støtte.