Beboerstatistik 2010

Denne publikation indeholder en statistik om beboerne i den almene boligsektor baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik og Landsbyggefondens Stamdatabase.

Statistikken indeholder oplysninger om husstandene i den almene boligsektor samt belyser beboernes sammensætning på køn, alder mv., hustande, arbejdsmarkedstilknytning, indkomstforhold samt til- og fraflytning fra sektoren. Statistikken vil fremover blive en årligt tilbagevendende publikation.

Denne første udgave af fondens statistik om beboerne i den almene boligsektor giver primært et billede af beboersammensætningen her og nu. Fremover er det hensigten at udbygge statistikken således, at den dels følger udviklingen i beboersammensætningen over tid samt inddrager udvalgte temaer de enkelte år som f.eks. uddannelse og sundhed.

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligninger og benchmark samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner.

Oplysninger om beboersammensætningen vil fremover indgå i fondens øvrige analysearbejde. 

 

Se også

Beboerstatistik 2013

Skrevet d. 21-11-2014

Læs mere

Beboerstatistik 2012

Skrevet d. 21-11-2014

Læs mere