Beboerstatistik 2011

Denne publikation indeholder en statistik om beboerne i den almene boligsektor baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik og Landsbyggefondens stamdatabase.

Statistikken indeholder oplysninger om husstandene i den almene boligsektor samt belyser beboernes sammensætning, arbejdsmarkedstilknytning, indkomstforhold samt til- og fraflytning fra sektoren.

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligninger og benchmark samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner.

Oplysninger om beboersammensætningen vil fremover indgå i fondens øvrige analysearbejde. 

Se også

Beboerstatistik 2013

Skrevet d. 21-11-2014

Læs mere

Beboerstatistik 2012

Skrevet d. 21-11-2014

Læs mere