Beboerstatistik 2013

”Beboere i den almene boligsektor 2013” indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene boligsektor pr. 1. januar 2013 fordelt på husstandstyper og størrelser, geografi, etnicitet, arbejdsmarkedstilknytning, bruttoindkomst og år.

Landsbyggefondens beboerstatistik giver et billede af beboersammensætningen i den almene boligsektor, udviklingen heri over tid samt en sammenligning med den samlede boligsektor. Beboerstatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligninger og benchmarking samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner. Bagerst i publikationen er der indsat bilagstabeller, som indeholder kommuneopdelte tal for de overordnede variable i publikationen.

Publikationen indledes med en gennemgang af datagrundlag samt en sammenfatning af hovedpunkterne fra tabeller og figurer i hele publikationen.

Del 1 omhandler henholdsvis husstande, beboersammensætning, arbejdsmarkedstilknytning, tilflyttere og fraflyttere samt indkomstforhold i separate afsnit. I starten af hvert afsnit findes en kort tekstgennemgang samt en tabel- og figuroversigt.

Del 2 indeholder et særligt tema som sætter fokus på flytningerne fra den almene boligsektor. Temaet belyser flytninger internt i en afdeling, flytninger fra en afdeling til en anden og flytninger ud af den almene sektor.

Del 3 indeholder sammenligninger mellem store og små afdelinger. En stor afdeling har mindst 100 beboere og 50 husstande, mens en lille afdeling har færre.

Publikationen er baseret på udtræk fra Danmarks Statistiks Forskningsservice og adresseoplysninger fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

”Beboere i den almene boligsektor 2013” er en del af fondens faste årlige statistikker. Næste udgave af beboerstatistikken forventes udgivet ultimo 2014. 

Landsbyggefondens beboerstatistik giver et billede af beboersammensætningen i den almene boligsektor, udviklingen heri over tid samt en sammenligning med den samlede boligsektor. Beboerstatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligninger og benchmarking samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner. Bagerst i publikationen er der indsat bilagstabeller, som indeholder kommuneopdelte tal for de overordnede variable i publikationen.

Publikationen indledes med en gennemgang af datagrundlag samt en sammenfatning af hovedpunkterne fra tabeller og figurer i hele publikationen.

Del 1 omhandler henholdsvis husstande, beboersammensætning, arbejdsmarkedstilknytning, tilflyttere og fraflyttere samt indkomstforhold i separate afsnit. I starten af hvert afsnit findes en kort tekstgennemgang samt en tabel- og figuroversigt.

Del 2 indeholder et særligt tema som sætter fokus på flytningerne fra den almene boligsektor. Temaet belyser flytninger internt i en afdeling, flytninger fra en afdeling til en anden og flytninger ud af den almene sektor.

Del 3 indeholder sammenligninger mellem store og små afdelinger. En stor afdeling har mindst 100 beboere og 50 husstande, mens en lille afdeling har færre.

Publikationen er baseret på udtræk fra Danmarks Statistiks Forskningsservice og adresseoplysninger fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

”Beboere i den almene boligsektor 2013” er en del af fondens faste årlige statistikker. Næste udgave af beboerstatistikken forventes udgivet ultimo 2014.