Beboerstatistik 2015

Statistikken indeholder oplysninger om husstande i den almene boligsektor, og belyser beboernes sammensætning, offentligt forsørgede, indkomstforhold samt til- og fraflytning fra sektoren sammenlignet med landet som helhed. Statistikken indeholder endvidere et særligt tema om enlige med og uden børn i den almene boligsektor.

Fondens statistik om beboere i den almene boligsektor er baseret på oplysninger fra Danmarks Statistiks Forskerservice og Landsbyggefondens stamdatabase opgjort pr. 1. januar 2015.

Statistikken indeholder oplysninger om husstande i den almene boligsektor, og belyser beboernes sammensætning, offentligt forsørgede, indkomstforhold samt til- og fraflytning fra sektoren sammenlignet med landet som helhed. Der indgår denne gang endvidere et særligt tema om enlige med og uden børn i den almene boligsektor. Endelig er der bagerst i statistikken medtaget en række centrale tabeller opgjort på kommuneniveau. 

Statistikken viser, at 963.949 personer, eller en sjettedel af Danmarks befolkning, bor i den almene boligsektor pr. 1. januar 2015. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse i den almene boligsektor er på 1,8 personer og mindre end i den øvrige bolig sektor. Endvidere er den almene boligsektor kendetegnet ved en større andel af enlige voksne beboere end den øvrige boligsektor. 

Beboerstatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen i boligorganisationerne, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligning og benchmark samt at bidrage til styrings­dialogen mellem bolig­­­­organisationer og kommuner.

Beboerstatistikkens basistabeller kan endvidere hentes nedenfor i excel-format til videre bearbejdning.