Beboerstatistik 2018

Statistikken indeholder oplysninger om husstande i den almene boligsektor, og belyser beboernes sammensætning, arbejdsmarkedstilknytning, uddannelse, indkomstforhold samt til- og fraflytning fra sektoren sammenlignet med landet som helhed.

Fondens statistik om beboere i den almene boligsektor indeholder oplysninger om husstande i den almene boligsektor, og belyser beboernes sammensætning, arbejdsmarkedstilknytning, uddannelse, indkomstforhold samt til- og fraflytning fra sektoren sammenlignet med landet som helhed. Endelig er der bagerst i statistikken medtaget en række centrale tabeller opgjort på kommuneniveau.

Statistikken viser, at 987.319 personer, eller en sjettedel af Danmarks befolkning, bor i den almene boligsektor pr. 1. januar 2018. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse i den almene boligsektor er på 1,8 personer og mindre end i resten af befolkningen. Den almene boligsektor er kendetegnet ved en større andel af enlige voksne beboere end resten af befolkningen. Endvidere er uddannelsesniveauet og beskæftigelsen generelt lavere i den almene boligsektor end i resten af befolkningen.

Beboerstatistikken er baseret på oplysninger fra Danmarks Statistiks Forskerservice og Landsbyggefondens stamdatabase opgjort pr. 1. januar 2018.

Beboerstatistikkens tabeller kan endvidere hentes nedenfor i Excel-format til videre bearbejdning.