Beboerstatistik 2020

Statistikken indeholder oplysninger om husstande i den almene boligsektor, og belyser beboernes sammensætning, arbejdsmarkedstilknytning, uddannelse, indkomstforhold samt til- og fraflytning fra sektoren sammenlignet med landet som helhed. Der indgår et særligt tema om kriminalitet belyst ved antal sigtelser og antal domme i den almene boligsektor.

Landsbyggefondens beboerstatistik 2020 indeholder oplysninger om husstande i den almene boligsektor, og belyser beboernes sammensætning, arbejdsmarkedstilknytning, uddannelse, indkomstforhold samt til- og fraflytning fra sektoren sammenlignet med landet som helhed.

Der indgår et særligt tema om kriminalitet belyst ved antal sigtelser og antal domme i den almene boligsektor. Endelig er der bagerst i statistikken medtaget en række centrale tabeller opgjort på kommuneniveau.

Statistikken viser, at 974.726 personer, eller en sjettedel af Danmarks befolkning, bor i den almene boligsektor pr. 1. januar 2020. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse i den almene boligsektor er på 1,8 personer og mindre end i resten af befolkningen. Den almene boligsektor er kendetegnet ved en større andel af enlige voksne beboere end resten af befolkningen. Desuden er uddannelsesniveauet og beskæftigelsen generelt lavere i den almene boligsektor end i resten af befolkningen.

Fondens statistik om beboere i den almene boligsektor er baseret på oplysninger fra Danmarks Statistiks Forskerservice og Landsbyggefondens stamdatabase opgjort pr. 1. januar 2020.

Beboerstatistikkens basistabeller kan endvidere hentes nedenfor i Excel-format til videre bearbejdning.