Beboerstatistik 2021

Statistikken indeholder oplysninger om husstande i den almene boligsektor, og belyser beboernes sammensætning, arbejdsmarkedstilknytning, uddannelse, indkomstforhold samt til- og fraflytning fra sektoren sammenlignet med landet som helhed. Der indgår et særligt tema om ikke-vestlige indvandrere og efterkommere opdelt efter oprindelseslande.

Landsbyggefondens beboerstatistik 2021 indeholder oplysninger om husstande i den almene boligsektor, og belyser beboernes sammensætning, arbejdsmarkedstilknytning, uddannelse, indkomstforhold samt til- og fraflytning fra sektoren sammenlignet med landet som helhed. Der indgår et særligt tema om ikke-vestlige indvandrere og efterkommere opdelt efter oprindelseslande. Endelig er der bagerst i statistikken medtaget en række centrale tabeller opgjort på kommuneniveau.

Statistikken viser, at 974.625 personer, eller en sjettedel af Danmarks befolkning, bor i den almene boligsektor pr. 1. januar 2020. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse i den almene boligsektor er på 1,7 personer og mindre end i resten af befolkningen. Den almene boligsektor er kendetegnet ved en større andel af enlige voksne beboere end resten af befolkningen. Desuden er uddannelsesniveauet og beskæftigelsen generelt lavere i den almene boligsektor end i resten af befolkningen.

Fondens statistik om beboere i den almene boligsektor er baseret på oplysninger fra Danmarks Statistiks Forskerservice og Landsbyggefondens stamdatabase opgjort pr. 1. januar 2021.

Beboerstatistikkens basistabeller kan endvidere hentes nedenfor i Excel-format til videre bearbejdning.