Landsbyggefonden udarbejder med baggrund i boligorganisationernes indberetninger til huslejeregisteret en årlig statistik over huslejen i den almene boligsektor.

Tidligere blev huslejestatistikken udarbejdet på baggrund af de elektronisk indberettede regnskaber til fondens regnskabsdatabase.

Frem til 2016 blev huslejestatistikken udgivet i en publikation, som også indeholdt Landsbyggefondens udgiftsstatik. Fra 2016 udkommer de to statistikker som to selvstændige statistikker.