Husleje- og udgiftsstatistik 2012

Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2012 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2011 og budgettal for 2012. Statistikkerne er udarbejdet på baggrund af indberettede regnskabsdata fra de almene boligorganisationer til Landsbyggefondens regnskabsdatabase.

Huslejestatistikken omhandler den rene leje for boliger. Det vil sige, at boligernes udgifter til vand-, varme-, gas- og elforbrug, som udgangspunkt, ikke er indbefattet. Dog er der flere almene boligafdelinger, hvor lejernes vandforbrug betales over huslejen, og derfor påvirker huslejeniveauet. Huslejen er opgjort som en årlig gennemsnitshusleje pr. m2 boligareal (brutto).

I denne huslejestatistik indgår et særligt tema om huslejeniveauet for familieboliger. Formålet med temaet er, at belyse den månedlige husleje for forskellige boligstørrelser og spredningen i denne.

De to udgiftsstatistikker omhandler udviklingen i de almene afdelingers udgifter og udgiftssammen- sætning. Udgiftsstatistikken baseret på budgettal giver et indblik i huslejedannelsen i den almene sektor. Udgiftsstatistikken baseret på regnskabstal viser de almene boligafdelingers faktiske udgifter i 2011, ligesom der indgår en oversigt over udviklingen i udgifterne siden 2007. Udgifterne er i lighed med huslejen opgjort som en årlig gennemsnitsudgift pr. m2 boligareal.

Huslejestatistikken omhandler den rene leje for boliger. Det vil sige, at boligernes udgifter til vand-, varme-, gas- og elforbrug, som udgangspunkt, ikke er indbefattet. Dog er der flere almene boligafdelinger, hvor lejernes vandforbrug betales over huslejen, og derfor påvirker huslejeniveauet. Huslejen er opgjort som en årlig gennemsnitshusleje pr. m2 boligareal (brutto).

I denne huslejestatistik indgår et særligt tema om huslejeniveauet for familieboliger. Formålet med temaet er, at belyse den månedlige husleje for forskellige boligstørrelser og spredningen i denne.

De to udgiftsstatistikker omhandler udviklingen i de almene afdelingers udgifter og udgiftssammen- sætning. Udgiftsstatistikken baseret på budgettal giver et indblik i huslejedannelsen i den almene sektor. Udgiftsstatistikken baseret på regnskabstal viser de almene boligafdelingers faktiske udgifter i 2011, ligesom der indgår en oversigt over udviklingen i udgifterne siden 2007. Udgifterne er i lighed med huslejen opgjort som en årlig gennemsnitsudgift pr. m2 boligareal.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.