Husleje- og udgiftsstatistik 2015

Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2015 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2014 og budgettal for 2015. Statistikkerne er udarbejdet på baggrund af indberettede regnskabsdata fra de almene boligorganisationer til Landsbyggefondens regnskabsdatabase. Bagerst i publikationen er der en oversigt over den gennemsnitlige kvadratmeterhusleje i de enkelte kommuner.

Huslejestatistikken omhandler den rene leje for boliger. Det vil sige, at udgifter til vand-, varme-, gas- og elforbrug, som udgangspunkt, ikke er indbefattet. Dog er der nogle almene boligafdelinger, hvor lejernes vandforbrug betales over huslejen, og derfor påvirker huslejeniveauet. Huslejen er opgjort som en årlig gennemsnitshusleje pr. m2 boligareal (brutto).

De to udgiftsstatistikker omhandler udviklingen i de almene afdelingers udgifter og udgiftssammensætning. Udgiftsstatistikken baseret på budgettal giver et indblik i huslejedannelsen i den almene sektor. Udgiftsstatistikken baseret på regnskabstal viser de almene boligafdelingers faktiske udgifter i 2014, ligesom der indgår en oversigt over udviklingen i udgifterne fra 2010 og frem. Udgifterne er i lighed med huslejen opgjort som en årlig gennemsnitsudgift pr. m2 boligareal.

Bagerst i publikationen er der en oversigt over den gennemsnitlige kvadratmeterhusleje i de enkelte kommuner.

Huslejestatistikken omhandler den rene leje for boliger. Det vil sige, at udgifter til vand-, varme-, gas- og elforbrug, som udgangspunkt, ikke er indbefattet. Dog er der nogle almene boligafdelinger, hvor lejernes vandforbrug betales over huslejen, og derfor påvirker huslejeniveauet. Huslejen er opgjort som en årlig gennemsnitshusleje pr. m2 boligareal (brutto).

De to udgiftsstatistikker omhandler udviklingen i de almene afdelingers udgifter og udgiftssammensætning. Udgiftsstatistikken baseret på budgettal giver et indblik i huslejedannelsen i den almene sektor. Udgiftsstatistikken baseret på regnskabstal viser de almene boligafdelingers faktiske udgifter i 2014, ligesom der indgår en oversigt over udviklingen i udgifterne fra 2010 og frem. Udgifterne er i lighed med huslejen opgjort som en årlig gennemsnitsudgift pr. m2 boligareal.

Bagerst i publikationen er der en oversigt over den gennemsnitlige kvadratmeterhusleje i de enkelte kommuner.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.