Huslejestatistik 2016

Huslejestatistikken for den almene boligsektor 2016 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar 2016 i Landsbyggefondens Huslejeregister. Der indgår et særligt tema om den månedlige husleje i familieboliger.

Huslejestatistikken viser, at den gennemsnitlige husleje i de almene boliger i 2016 er 800 kr. pr. m2, og at huslejen er steget med 1,8 % i forhold til 2015. Statistikken viser at huslejen varierer betydeligt på tværs af afdelinger afhængig af boligernes beliggenhed, alder, type og størrelse.

Der indgår et særligt tema om den månedlige husleje i familieboliger. Publikationen indeholder desuden en oversigt over den gennemsnitlige kvadratmeterhusleje i de enkelte kommuner.

Statistikken erstatter fondens hidtidige huslejestatistik, som blev udarbejdet på baggrund af indberettede regnskabsdata fra de almene boligorganisationer til Landsbyggefonden.

Statistikkens basistabeller kan endvidere hentes nedenfor i excel-format til videre bearbejdning.

Huslejestatistikken viser, at den gennemsnitlige husleje i de almene boliger i 2016 er 800 kr. pr. m2, og at huslejen er steget med 1,8 % i forhold til 2015. Statistikken viser at huslejen varierer betydeligt på tværs af afdelinger afhængig af boligernes beliggenhed, alder, type og størrelse.

Der indgår et særligt tema om den månedlige husleje i familieboliger. Publikationen indeholder desuden en oversigt over den gennemsnitlige kvadratmeterhusleje i de enkelte kommuner.

Statistikken erstatter fondens hidtidige huslejestatistik, som blev udarbejdet på baggrund af indberettede regnskabsdata fra de almene boligorganisationer til Landsbyggefonden.

Statistikkens basistabeller kan endvidere hentes nedenfor i excel-format til videre bearbejdning.