Huslejestatistik 2017

Huslejestatistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar 2017 i Landsbyggefondens Huslejeregister. Der indgår et særligt tema om den månedlige husleje i almene boliger ibrugtaget 2012-2016. Publikationen indeholder desuden en oversigt over den gennemsnitlige kvadratmeterhusleje i de enkelte kommuner.

Huslejestatistikken viser, at den gennemsnitlige husleje i de almene boliger i 2017 er 814 kr. pr. m2, og at huslejen er steget med 1,8 % i forhold til 2016. Statistikken viser også, at huslejen varierer betydeligt på tværs af afdelinger afhængig af boligernes beliggenhed, alder, type og størrelse. 

Der indgår et særligt tema om den månedlige husleje i almene boliger ibrugtaget 2012-2016. Publikationen indeholder desuden en oversigt over den gennemsnitlige kvadratmeterhusleje i de enkelte kommuner. 

Statistikken erstatter fondens hidtidige huslejestatistik, som blev udarbejdet på baggrund af indberettede regnskabsdata fra de almene boligorganisationer til Landsbyggefonden. 

Statistikkens basistabeller kan endvidere hentes nedenfor i Excel-format til videre bearbejdning.

Huslejestatistikken viser, at den gennemsnitlige husleje i de almene boliger i 2017 er 814 kr. pr. m2, og at huslejen er steget med 1,8 % i forhold til 2016. Statistikken viser også, at huslejen varierer betydeligt på tværs af afdelinger afhængig af boligernes beliggenhed, alder, type og størrelse. 

Der indgår et særligt tema om den månedlige husleje i almene boliger ibrugtaget 2012-2016. Publikationen indeholder desuden en oversigt over den gennemsnitlige kvadratmeterhusleje i de enkelte kommuner. 

Statistikken erstatter fondens hidtidige huslejestatistik, som blev udarbejdet på baggrund af indberettede regnskabsdata fra de almene boligorganisationer til Landsbyggefonden. 

Statistikkens basistabeller kan endvidere hentes nedenfor i Excel-format til videre bearbejdning.