Huslejestatistik 2019

Publikationen indeholder en huslejestatistik baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar 2019 i Huslejeregisteret. Der indgår et særligt tema om huslejeudviklingen 2016-2019 med fokus på andelen af boliger med konstant eller faldende husleje.

Huslejestatistikken viser, at den gennemsnitlige husleje i de almene boliger i 2019 er 833 kr. pr. m2, og at huslejen er steget med 1,1 % i forhold til 2018. Statistikken viser, at huslejen varierer betydeligt på tværs af afdelinger afhængig af boligernes beliggenhed, alder, type og størrelse.

Der indgår et særligt tema om huslejeudviklingen 2016-2019 med fokus på andelen af boliger med konstant eller faldende husleje.

Publikationen indeholder desuden en oversigt over den gennemsnitlige kvadratmeterhusleje i de enkelte kommuner.

Statistikkens basistabeller kan endvidere hentes nedenfor i Excel-format til videre bearbejdning.