Huslejestatistik 2021

Publikationen indeholder en huslejestatistik baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar 2021 i Huslejeregisteret. Der indgår et særligt tema om huslejefordelingen for almene ældreboliger. Publikationen indeholder desuden en oversigt over den gennemsnitlige kvadratmeterhusleje i de enkelte kommuner.

Huslejestatistikken viser, at den gennemsnitlige husleje i de almene boliger i 2021 er 857 kr. pr. m2, og at huslejen er steget med 1,5 % i forhold til 2020. Statistikken viser, at huslejen varierer betydeligt på tværs af afdelinger afhængig af boligernes beliggenhed, alder, type og størrelse.

Der indgår et særligt tema om huslejefordelingen for almene ældreboliger.

Publikationen indeholder desuden en oversigt over den gennemsnitlige kvadratmeterhusleje i de enkelte kommuner.

Statistikkens basistabeller kan endvidere hentes nedenfor i Excel-format til videre bearbejdning.