Huslejestatistik 2022

Publikationen indeholder en huslejestatistik baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar 2022 i Hus-lejeregisteret. Der indgår et særligt tema om huslejefordelingen for almene ungdomsboliger.

Huslejestatistikken viser, at den gennemsnitlige husleje i de almene boliger i 2022 er 874 kr. pr. m2, og at huslejen er steget med 2,0 % i forhold til 2021. Statistikken viser, at huslejen varierer betydeligt på tværs af afdelinger afhængig af boligernes beliggenhed, alder, type og størrelse.

Der indgår et særligt tema om huslejefordelingen for almene ungdomsboliger. Publikationen indeholder desuden en oversigt over den gennemsnitlige kvadratmeterhusleje i de enkelte kommuner.

Statistikkens basistabeller kan endvidere hentes nedenfor i Excel-format til videre bearbejdning.