Statistik om anvendelse af billige almene boliger til kommunal anvisning

I 2021 var der i alt 5.286  kommunale anvisninger til almene familieboliger uden for forebyggelsesområder og udsatte boligområder, herunder omdannelsesområder og områder på parallelsamfundslisten. Det svarer til 10% af alle anvisninger. Almene boliger i forebyggelsesområder og udsatte boligområder indgår ikke i statistikken, da der gælder særlige anvisnings- og udlejningsregler i disse.

Statistikken er baseret på et udtræk af Landsbyggefondens Huslejeregister pr. 1. januar 2022 og viser anvendelsen af kommunale anvisninger i almene familie- og ungdomsboliger med månedlige huslejer i intervallerne under 3.500 kr., 3.500-4.000 kr. og 4.000-4.500 kr. fordelt på kommuner og koblet med Vives optælling af antal hjemløse fra 2019.

Der er pr. 1. januar 2022 431.679 almene familieboliger uden for forebyggelsesområder og udsatte boligområder . Blandt disse er der 33.431 almene familieboliger med en månedlig husleje under 3.500 kr. Det svarer til knap 8 % af familieboligerne. Den kommunale anvisningsprocent varierer på tværs af husleje og geografi. Almene familieboliger med en månedlig husleje under 3.500 kr. har en kommunal anvisningsprocent på knap 12 %, hvilket er højere end for de øvrige huslejeintervaller. Især de sjællandske kommuner adskiller sig fra resten af landet ved at have en større andel kommunalt anviste til familieboliger med lav husleje.

Ordforklaringer

Huslejeregister

Et register som indgår i boligportalen og bl.a. danner grundlag for udbetaling af individuel boligstøtte.