Domme i den almene boligsektor 2004 og 2013

Dette er den første i rækken af flere mindre temastatistikker, som fonden løbende vil udsende for at belyse aktuelle tendenser med en almen vinkel, og som et bidrag til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligninger og benchmarking samt at bidrage til styringsdialogen mellem de almene boligorganisationer og kommuner.

Denne temastatistik belyser antallet af domme for straffelovsovertrædelser blandt mænd og kvinder, der bor i den almene boligsektor i henholdsvis 2004 og 2013. Dette sker i forlængelse af Nyt fra Danmarks Statistik Nr. 332: Domme for kriminalitet, hvor det vises at specielt færre unge dømmes for straffelovs- overtrædelser i forhold til 2004. Det vises, at der i forhold til 2004 er sket et fald i antallet af domme for overtrædelse af straffeloven for aldersgrupperne 15-19 år og 20-24 år for mænd og 15-19 år, 40-49 år og 60 og derover for kvinder.