Anvisninger i den almene boligsektor 2014

Der blev anvist 48.411 boliger i den almene boligsektor i 2. halvår 2014. Det svarer til, at næsten 1 ud af 12 boliger i den almene boligsektor skiftede lejere i løbet af 2. halvår af 2014.

Antallet af anvisninger fordelt på anvisningstyper indgår som centralt nøgletal i boligorganisationernes årlige styringsdialog med kommunerne.

Temastatistikken er baseret på et udtræk af Huslejeregistret og viser antallet af anvisninger fordelt på typer fra juli til december 2014. I denne periode bliver langt de fleste, 3 ud af 4, almene boliger anvist via ekstern venteliste, medens kommunal anvisning af boliger er den næstmest benyttede type.

Der er store regionale forskelle i antallet og typen af anvisninger. Antallet af anvisninger i region Nordjylland og Sjælland er godt det halve af de øvrige regioner. Anvisningsmøntret i Region Hovedstaden adskiller sig fra de øvrige regioner ved en større andel af kommunalt anviste boliger og en relativt lavere andel af anviste boliger via ekstern venteliste.