Årlige henlæggelser til vedligeholdelse i den almene boligsektor 2009-13

De almene boligafdelingers årlige henlæggelser til vedligeholdelse pr. bolig er steget igennem de seneste 5 år viser Landsbyggefondens seneste temastatistik. Der henlægges mest pr. bolig i Region Hovedstaden og mindst i Region Nordjylland.

Landsbyggefonden sætter med denne temastatistik fokus på udviklingen i de årlige henlæggelser pr. bolig 2009-2013, som er et centralt nøgletal i den almene styringsdialog mellem de almene boligorganisationer og kommunerne.

Herudover belyses henlæggelsesniveauet i afdelinger med kritiske værdier, som fastsat i den almene styringsdialog. I temastatistikken anvendes oplysninger om de årlige henlæggelser på konto 120 fra regnskabsindberetningen 2009-2013, som indgår i dokumentationspakkerne i styringsdialogen 2010-2014 mellem de almene boligorganisationer og kommunerne.