Udlejningssituationen i den almene boligsektor 2005-2015

De almene boligorganisationer har indenfor de sidste par år oplevet en forbedring i udlejningssituationen i forhold til tidligere, viser en temastatistik fra Landsbyggefonden. Der er dog stadig et stykke vej til 2008-niveauet, hvor udlejningssituationen blev oplevet som lettest. Sværest var det at udleje i 2012-13, hvor antallet af ledige almene boliger også var størst.

Udlejningssituationen kan ses som et konjunkturbarometer for de almene boligorganisationer. Det har generelt været lettest at udleje almene boliger i
Region Hovedstaden, mens udlejningssituationen har været sværest i Region Sjælland. I de seneste 10 år har mellem 14 og 34 procent af bolig-organisationerne fundet det svært at udleje. Det har været sværere at udleje boliger i etagebyggeri end tæt/lavt byggeri. Boligstørrelse og alderen på byggeriet har også haft vekslende betydning for udlejningssituationen.

Temastatistikken bygger på Landsbyggefondens kvartalsvise spørgeskemaundersøgelse om udlejningssituationen blandt 150 udvalgte almene boligorganisationer gennem de seneste 10 år. Oplysninger om den aktuelle udlejningssituation indgår i den årlige styringsdialog mellem de almene boligorganisationer og kommunerne.