Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor 2015

Landsbyggefondens temastatistik om forbrugsforhold opgør de årlige gennemsnitlige udgifter til forbrug af varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015. Herudover opgøres afregningsforholdene for de enkelte forbrugsudgifter i sektoren.

I 2015 er den samlede gennemsnitlige årlige udgift til forbrug af varme, vand og el i den almene boligsektor 206 kr. pr. m2, heraf udgør udgifterne til varme knap halvdelen. 

Det er især forskelle i varmeudgifter som giver anledning til store geografiske forskelle i niveauet for forbrugsudgifterne i den almene boligsektor. De almene boliger i Aalborg Kommune har således de laveste gennemsnitlige varmeudgifter på 67 kr. pr. m2, mens boligerne i Morsø Kommune har de højeste varmeudgifter på 163 kr. pr. m2 om året. 

Varme- og vandafregningen sker for 4 ud af 5 boliger til en almen boligorganisation. Det dækker over, at varmeforbruget næsten udelukkende afregnes aconto i tillæg til huslejen, mens vandforbruget er inkluderet i huslejen i halvdelen af alle almene boliger. For elforbruget er det modsat. Her afregner 4 ud af 5 almene boliger direkte med forsyningsselskabet.