Anvisninger i den almene boligsektor 2015

Der blev anvist 87.188 boliger i den almene boligsektor i 2015 viser en ny temastatistik fra Landsbyggefonden. Det svarer til at næsten hver sjette bolig i den almene boligsektor skiftede lejere i løbet 2015.

Temastatistikken er baseret på et udtræk af Huslejeregistret og viser antallet af anvisninger fordelt på typer i de enkelte måneder i 2015. Antallet af anvisninger er størst i august og lavest i januar. Størstedelen af boligerne anvises via ekstern venteliste, medens kommunal anvisning af boliger er den næstmest benyttede type.

Der er store regionale forskelle i antallet og typen af anvisninger. Antallet af anvisninger i region Nordjylland og Sjælland er godt det halve af de øvrige regioner. I Region Hovedstaden er antallet af anvisninger set i forhold til det samlede antal boliger i regionen lavest. Anvisningsmøntret i Region Hovedstaden adskiller sig fra de øvrige regioner ved en større andel af kommunalt anviste boliger og en relativt lavere andel af anviste boliger via ekstern venteliste.

Temastatistikkens basistabeller kan endvidere hentes nedenfor i excel-format til videre bearbejdning.