Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-2014

I 2014 var de gennemsnitlige forsikringsudgifter i de almene boligafdelinger 1.087 kr. pr. lejemålsenhed viser en ny temastatistik fra Landsbyggefonden.

Temastatistikken er baseret på et udtræk fra de almene boligorganisationers regnskabsindberetninger til Landsbyggefonden for regnskabsårene 2010-14. Statistikken giver et overblik over udviklingen i forsikringsudgifterne i de almene boligafdelinger samt hvorledes udgifterne varier mellem afdelinger med forskellige karakteristika fx geografi, boligstørrelse, alder, byggeriart, boligtype mv.

Forsikringsudgifterne er steget med ca. 23 % fra 2010-2014. En stor del af stigningen kan henføres til generelle prisstigninger i forsikringsbranchen.

Forsikringsudgifterne er knap 70 % højere i Region Hovedstaden end i Region Midtjylland. Udgifterne er højere i ældre end nyere boligafdelinger og i boligafdelinger med større boliger.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.