Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor 2008-2014

I 2014 var de gennemsnitlige renholdelsesudgifter i de almene boligafdelinger 5.716 kr. pr. lejemålsenhed viser en ny temastatistik fra Landsbyggefonden.

Denne statistik giver et overblik over udviklingen i renholdelsesudgifter i de almene boligafdelinger samt hvorledes udgifterne varierer mellem afdelinger med forskellige karakteristika fx geografi, boligstørrelse, alder, byggeriart, boligtype mv.

Temastatistikken er en opfølgning på fondens analyse af renholdelsesudgifter 2004-2008, som blev udgivet i august 2010.

Temastatistikken er baseret på de almene boligorganisationers regnskabsindberetninger til Landsbyggefonden for regnskabsårene 2008-2014.

Renholdelsesudgifterne er steget med ca. 15 % fra 2008-2014. Der er stor forskel på de højeste og laveste gennemsnitlige udgifter til renholdelse blandt boligafdelin-gerne, hhv. 1.885 kr. til 7.998 kr. pr. lejemålsenhed. Renholdelsesudgifterne er godt 50 % højere i Region Hovedstaden end i Region Syddanmark. Udgifterne er højere i ældre end nyere boligafdelinger og i etageboliger.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.