Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015

Antallet af eksterne hustandsfraflytninger i den almene boligsektor er faldet med 1.382 fra 2011 til 2015 viser denne temastatistik. Antallet af fraflytninger er højest i familieboliger og i Region Hovedstaden.

Landsbyggefonden viser i denne temastatistik udviklingen antallet af eksterne hustandsfraflytninger i de seneste 5 år fra de almene boligafdelinger. Bagerst i statistikken indgår en oversigt over fraflytningsprocenterne i de enkelte kommuner.

Antallet af fraflytninger er faldet med 1.382 fra 2011 til 2015. Antallet af fraflytninger højest i familieboliger og i Region Hovedstaden.

Boligafdelingernes fraflytningsprocenter beregnes som antal eksterne husstandsfraflytninger det seneste år i forhold til antal boliglejemål fordelt på boligtype. Nøgletallet kan være en indikator for hvor velfungerende et boligområde er.

Temastatistikken er baseret på de almene boligorganisationers årlige indberetninger af antal eksterne husstandsfraflytninger.

 

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.