Erhvervs- og institutionslejemål i den almene boligsektor 2014

I 2014 er der i godt hver 5. almene boligafdeling erhvervs- og institutionslejemål og den gennemsnitlige lejeindtægt for disse lejemål er 813 kr.pr. m2 viser ny temastatistik fra Landsbyggefonden.

Temastatistikken giver et overblik over omfanget af erhvervs- og institutionslejemål i de almene boligafdelinger samt en opgørelse af de gennemsnitlige lejeindtægter. Bagerst i statistikken indgår en kommunetabel.

I 2014 er der erhvervs- og institutionslejemål i 1.632 ud af 7.747 almene boligafdelinger. Erhvervs- og institutionslejemål er særligt udbredt i Region Hovedstaden og de store byer, i større afdelinger, det ældre boligbyggeri samt i afdelinger med etagebyggeri.

Boligafdelingerns gennemsnitlige lejeindtægt er højere for institutionslejemål end erhvervslejemål.

Temastatsitikken er baseret på de almene boligorganisationers regnskaber for regnskabsåret 2014.

 

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.