Udearealer i de almene boligafdelinger 2016

I 2016 er det gennemsnitlige udeareal i de almene boligafdelinger ca. 14.500 m2 eller ca. 182 m2 pr. almen bolig viser en ny temastatistik fra Landsbyggefonden.

Temastatistikken giver et overblik over udearealer i de almene boligafdelinger samt hvorledes arealernes størrelse varierer mellem afdelinger med forskellige karakteristika fx geografi, boligstørrelse, alder, byggeriart, boligtype mv.

I 2016 er det gennemsnitlige udeareal i de almene boligafdelinger ca. 14.500 m2 eller ca. 182 m2 pr. almen bolig. Der er stor variation i de almene afdelingers udearealer. Udearealerne er størst i Region Syddanmark og mindst i Region Hovedstaden.

Udearealernes størrelse kan have betydning for de almene afdelingers udgifter til bl.a. renholdelse og udvendig vedligeholdelse. Ligesom udearealerne kan have betydning for beboernes oplevelse af boligafdelingen.

Temastatistikken er baseret på et udtræk fra Landsbyggefondens huslejeregister koblet med oplysninger fra hhv. BBR og ESR (Det Fælles Kommunale Ejendomsstamregister).

Ordforklaringer

BBR

Det offentlige bygnings- og boligregister, som vedligeholdes ved indberetning til kommunerne.

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Huslejeregister

Et register som indgår i boligportalen og bl.a. danner grundlag for udbetaling af individuel boligstøtte.