Hund og kat i den almene boligsektor

I 2016 er det tilladt at holde hund og/eller kat i 60 % af de almene boliger med en centralt registreret husdyrorden. Der er flest tilladelser til at holde hund og/eller kat i afdelinger med familieboliger og tæt/lavt byggeri.

Temastatistikken viser, at det i 60 % af boligerne med en husdyrorden er tilladt at holde hund eller kat. Hund og kat er hyppigst tilladt i familieboliger og tæt/lavt byggeri. Der knyttes ofte betingelser til husdyrholdet i de almene boligafdelinger, særligt hvad angår antallet af husdyr pr. bolig eller hundes størrelse.

Tilladelse til at holde husdyr kan have betydning for boligafdelingers udgifter til bl.a. renholdelse. Ligesom muligheden for at holde hund eller kat eller tilstedeværelsen af disse kan have betydning for beboernes oplevelse af boligafdelingen.

Landsbyggefonden opgør i denne temastatistik, omfanget af tilladelser til husdyrhold, i den almene boligsektor baseret på frivillige indberetninger herom til Landsbyggefondens huslejeregister. Statistikken er således baseret på en stikprøve og giver et overblik over tilladelser til og betingelser for at holde hund og kat i de almene boligafdelinger samt hvorledes dette varierer mellem afdelinger med forskellige karakteristika fx geografi, boligstørrelse, alder, byggeriart, boligtype mv.

I 2016 indgår oplysninger om husdyrorden for 129.951 almene boliger i Landsbyggefondens huslejeregister, svarende til 23 % af samtlige almene boliger.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Huslejeregister

Et register som indgår i boligportalen og bl.a. danner grundlag for udbetaling af individuel boligstøtte.