Ledige boliger i den almene boligsektor januar 2016 - januar 2017

Der var i alt 1.637 ledige boliger i den almene boligsektor i januar 2017 viser en ny temastatistik fra Landsbyggefonden. Det svarer til en stigning på 69 boliger i forhold til januar 2016, mens ledighedsprocenten er næste uændret. I januar 2017 udgør antallet af ledige boliger 0,29 % af samtlige boliger i den almene boligsektor.

Temastatistikken viser antallet af ledige boliger fordelt på typer i de enkelte måneder fra januar 2016 til januar 2017.

Antallet af ledige boliger er størst i marts og lavest i september 2016. Der er store regionale forskelle i antallet af ledige boliger. I januar 2017 er antallet af ledige boliger højst i Region Syddanmark og lavest i Region Hovedstaden.

Knap 9 ud af 10 ledige boliger er familieboliger og ledigheden er højst i etagebyggeri. I januar 2017 har over halvdelen af samtlige ledige boliger været ledige over 3 måneder.

Udviklingen i ledige boliger i den almene boligsektor kan månedligt følges via Landsbyggefondens elektroniske ledighedsstatistik http://ledigeboliger.lbf.dk/. Her er der også mulighed for at se ledigheden på kort og udsøge ledighedsdata helt tilbage fra 2007.

Temastatistikken er baseret på et udtræk fra Huslejeregistret.