Ledige boliger i den almene boligsektor januar 2016 - januar 2017

Der var i alt 1.637 ledige boliger i den almene boligsektor i januar 2017 viser en ny temastatistik fra Landsbyggefonden. Det svarer til en stigning på 69 boliger i forhold til januar 2016, mens ledighedsprocenten er næste uændret. I januar 2017 udgør antallet af ledige boliger 0,29 % af samtlige boliger i den almene boligsektor.

Temastatistikken viser antallet af ledige boliger fordelt på typer i de enkelte måneder fra januar 2016 til januar 2017.

Antallet af ledige boliger er størst i marts og lavest i september 2016. Der er store regionale forskelle i antallet af ledige boliger. I januar 2017 er antallet af ledige boliger højst i Region Syddanmark og lavest i Region Hovedstaden.

Knap 9 ud af 10 ledige boliger er familieboliger og ledigheden er højst i etagebyggeri. I januar 2017 har over halvdelen af samtlige ledige boliger været ledige over 3 måneder.

Udviklingen i ledige boliger i den almene boligsektor kan månedligt følges via Landsbyggefondens elektroniske ledighedsstatistik http://ledigeboliger.lbf.dk/. Her er der også mulighed for at se ledigheden på kort og udsøge ledighedsdata helt tilbage fra 2007.

Temastatistikken er baseret på et udtræk fra Huslejeregistret. 

Temastatistikken viser antallet af ledige boliger fordelt på typer i de enkelte måneder fra januar 2016 til januar 2017.

Antallet af ledige boliger er størst i marts og lavest i september 2016. Der er store regionale forskelle i antallet af ledige boliger. I januar 2017 er antallet af ledige boliger højst i Region Syddanmark og lavest i Region Hovedstaden.

Knap 9 ud af 10 ledige boliger er familieboliger og ledigheden er højst i etagebyggeri. I januar 2017 har over halvdelen af samtlige ledige boliger været ledige over 3 måneder.

Udviklingen i ledige boliger i den almene boligsektor kan månedligt følges via Landsbyggefondens elektroniske ledighedsstatistik http://ledigeboliger.lbf.dk/. Her er der også mulighed for at se ledigheden på kort og udsøge ledighedsdata helt tilbage fra 2007.

Temastatistikken er baseret på et udtræk fra Huslejeregistret.