Vedligeholdelsesudgifternes fordeling i den almene boligsektor 2013-15

I 2015 anvendes mere end halvdelen af den almene boligsektors vedligeholdelsesudgifter på tekniske installationer og bolig-/ erhvervsenhederne.

I 2015 anvendes mere end halvdelen af den almene boligsektors vedligeholdelsesudgifter på tekniske installationer og bolig-/ erhvervsenhederne. I boligafdelingerne i Region Nordjylland udgør udgifter til klimaskærm den største andel af de samlede vedligeholdelsesudgifter, mens andelen af udgifter til tekniske installationer er størst i Region Hovedstaden. Udgifterne til klimaskærm er generelt planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, mens materialeudgifterne i højere grad er almindelig vedligeholdelsesudgifter.

Statistikken giver et overblik over udviklingen i udgifterne til almindelig vedligeholdelse i de almene boligafdelinger samt udgifternes fordeling på 6 hovedgrupper, samt hvorledes udgifterne varierer mellem afdelinger med forskellige karakteristika fx geografi, boligstørrelse, alder, byggeriart, boligtype.

Temastatistikkerne er baseret på et udtræk fra de almene boligorganisationers regnskabsindberetninger til Landsbyggefonden for regnskabsårene 2011-15.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.