Fraflytninger i den almene boligsektor 2012-2016

Antallet af eksterne husstandsfraflytninger i den almene boligsektor er faldet med 14.132 fra 2012 til 2016.

Landsbyggefonden viser i denne temastatistik udviklingen i de seneste 5 års indberetninger af fraflytninger fra de almene boligafdelinger. Bagerst i statistikken indgår en oversigt over fraflytningsprocenterne i de enkelte kommuner.

Antallet af eksterne husstandsfraflytninger i den almene boligsektor er faldet med 14.132 fra 2012 til 2016. Antallet af fraflytninger er højest i familieboliger og i Region Hovedstaden. Familieboliger udgør dog 87 pct. af boligerne i den almene boligsektor og 37 pct. af de almene boliger ligger i Region Hovedstaden.

Fraflytningsprocenterne er siden 2012 faldet i 87 kommuner. Fralytningsprocenten er faldet relativt mest i Region Sjælland. Generelt er fraflytningsprocenterne lavest i Region Hovedstaden og højst i Region Midtjylland. Fraflytningsprocenterne er markant højere i ungdomsboliger og i de nyere almene boliger fra år 2000 og frem.

Statistikken er baseret på de almene boligorganisationers årlige indberetninger til Landsbyggefonden om antallet af eksterne husstandsfraflytninger.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.