De almene boligafdelingers udgifter til særlige aktiviteter 2016

I 2016 har 2 ud af 3 almene boligafdelinger udgifter til særlige aktiviteter. Den gennemsnitlige udgift til særlige aktiviteter er 12 kr. pr. m2, hvilket er 8 % lavere end i 2012. De fleste udgifter går til drift af fællesvaskeri.

I denne temastatistik opgøres de almene boligafdelingers samlede udgifter til særlige aktiviteter (konto 118) baseret på udtræk fra de almene boligorganisationers regnskabsindberetninger til Landsbyggefonden 2012-2016.

Udgifterne til særlige aktiviteter omfatter udgifter til drift af fællesvaskeri, andel i fællesfaciliteters drift samt drift af møde- og selskabslokaler. Temastatistikken omfatter de afdelinger, der har udgifter til særlige aktiviteter.

Statistikken giver et overblik over udviklingen i udgifterne til særlige aktiviteter samt udgifternes fordeling på 3 hovedgrupper, samt hvorledes udgifterne varierer mellem afdelinger med forskellige karakteristika fx geografi, boligstørrelse, alder, byggeriart, boligtype.