Vandafgifter i den almene boligsektor 2016

I 2016 er de gennemsnitlige udgifter til vandafgifter 52 kr. pr. m2 i almene boligafdelinger med kollektiv forbrugsafregning. I boligafdelinger med individuel forbrugsafregning er afdelingernes udgifter 2 kr. pr. m2. Hertil kommer beboernes individuelle vandforbrug, som afregnes med forsyningsselskabet.

Landsbyggefondens temastatistik opgør de almene boligafdelingers gennemsnitlige udgifter til vandafgifter fordelt på hhv. kollektiv og individuel afregningsforhold i 2016. Statistikken fokuserer herudover på udgiftsniveauet i boligafdelinger med kollektiv vandafregning, herunder betydningen af geografiske forbrugsmønstre og forbrugspriser

I boligafdelinger med kollektiv forbrugsafregning udgør den gennemsnitlige udgift til vandafgifter 52 kr. pr. m2. I boligafdelinger med individuel afregning er udgiften 2 kr. pr. m2, hvortil kommer beboernes individuelle vandforbrug, som afregnes direkte med forsyningsselskabet. Herudover påvirkes udgifterne af lokale forskelle i forbrugspriser og beboernes vandforbrug.

Temastatistikken er baseret på udtræk fra Landsbyggefondens regnskabsdatabase og opgør de almene boligafdelingers udgifter til vandafgifter i regnskabsåret 2016 fordelt på afdelingernes afregningsforhold for vand og spildevand, henholdsvis individuel eller kollektiv. Ved individuel vandafregning aflæses og afregnes beboernes forbrug separat, og konto 107 dækker alene over afdelingens vandforbrug på fællesarealer mv. Ved kollektiv vandafregning opgøres boligafdelingens forbrug, inkl. beboernes. Afdelingen afregner herfor med forsyningsselskabet, og udgiften føres på konto 107.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.