Beboerklager i den almene boligsektor 2015 og 2016

I 2016 blev der indgivet 1.059 klager til beboerklagenævnene fra beboere og boligorganisationer i den almene boligsektor. Det svarer til knap 2 beboerklager pr. 1.000 boliger i den almene boligsektor. I 2016 har boligorganisationerne fået medhold i 67 % af klagesagerne og beboerne i 17 % af klagesagerne.

I 2016 blev der indgivet 1.059 klager til beboerklagenævnene fra beboere og boligorganisationer i den almene boligsektor. Det svarer til knap 2 beboerklager pr. 1.000 boliger i den almene boligsektor. I 2016 har boligorganisationerne fået medhold i 67 % af klagesagerne og beboerne i 17 % af klagesagerne. Der er relativt flest beboerklager i region Hovedstaden.

Det samlede antal beboerklagenævnssager er faldet med 135 fra 2015 til 2016. I begge år udgør klager over forbrugsregnskaber den største andel af klagerne.

Opgørelsen af beboerklager er baseret på udtræk fra huslejenævn.dk. Nøgletal om beboerklager indgår i den årlige styringsdialog mellem de almene boligorganisationer og kommunerne.