Ghettokriterier for almene boligområder 2017

Landsbyggefonden opgør i denne temastatistik værdierne for Trafik-, Bygnings- og Boligministeriets 5 ghettokriterier pr. 1. december 2017 på afdelingsniveau i 197 almene boligområder. som løbende monitoreres af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Landsbyggefonden opgør i denne temastatistik værdierne for Trafik-, Bygnings- og Boligministeriets 5 ghettokriterier pr. 1. december 2017 på afdelingsniveau i 197 almene boligområder. som løbende monitoreres af Transport-, Bygnings- og Bolig-ministeriet.
De 197 boligområder dækker ca. en tredjedel af den almene boligsektors boliger og huser knap 40 pct. af de almene beboere. De 197 boligområder indeholder de 22 almene boligområder, der er på listen over ghettoområder pr. 1. december 2017 samt de 52 boligområder på listen over udsatte almene boligområder, der kan søge støtte til infrastrukturændringer pr. 1. december 2017.

I tillæg til temastatistikken har Landsbyggefonden udarbejdet en samlet Excel-fil med opgørelse af ghettokriterier for de almene boligafdelinger i hvert af årene 2014, 2015, 2016 og 2017. Excel-filen indeholder desuden oplysning om den enkelte boligafdelings lbf.nr., antal opfyldte kriterier samt en nærmere dokumentation for datakilder og beregningsforudsætninger.

Excelfilen kan hentes nedenfor.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.