Ledige boliger i den almene boligsektor januar 2017 - januar 2018

I januar 2018 er der 1.463 ledige boliger i den almene boligsektor, hvilket er 174 boliger færre end i januar 2017. Ledighedsprocenten er næsten uændret. Der er flest ledige boliger i Region Midtjylland. Ledighedsprocenten er højest i ungdomsboliger.

Der var i alt 1.463 ledige boliger i den almene boligsektor i januar 2018. Det svarer til et fald på 174 ledige boliger i forhold til januar 2017, mens ledighedsprocenten er stort set uændret. I januar 2018 udgør antallet af ledige boliger 0,26 % af samtlige boliger i den almene boligsektor. 

Ledige boliger indgår som centralt nøgletal i boligorganisationernes årlige styringsdialog med kommunerne. Temastatistikken giver et samlet overblik over det seneste års udvikling i antallet af ledige boliger.

Temastatistikken er baseret på et udtræk af Huslejeregistret og viser antallet af ledige boliger fordelt på typer i de enkelte måneder fra januar 2017 til januar 2018. Antallet af ledige boliger er størst i august og lavest i december 2017. Der er store regionale forskelle i antallet af ledige boliger. I januar 2018 er antallet af ledige boliger højst i Region Midtjylland og lavest i Region Hovedstaden. Godt 8 ud af 10 ledige boliger er familieboliger og ledigheden er højst i etagebyggeri. I januar 2018 har over halvdelen af samtlige ledige boliger været ledige over 3 måneder.

Udviklingen i ledige boliger i den almene boligsektor kan månedligt følges via Landsbyggefondens elektroniske ledighedsstatistik http://ledigeboliger.lbf.dk/. Her er der også mulighed for at se ledigheden på kort og udsøge ledighedsdata helt tilbage fra 2007.