Beboerklager i den almene boligsektor 2016 og 2017

I 2017 blev der afgjort 1.176 beboerklager i den almene boligsektor. Det svarer til 2 beboerklager pr. 1.000 boliger. Antallet af beboerklager er steget fra 2016 til 2017.

I 2017 blev der indgivet 1.176 klager til beboerklagenævnene fra beboere og boligorganisationer i den almene boligsektor. Det svarer til knap 2 beboerklager pr. 1.000 boliger i den almene boligsektor. I 2017 har boligorganisationerne fået medhold i 70 % af klagesagerne og beboerne i 17 % af klagesagerne. Antallet af klager er relativt højst i Region Hovedstaden.

Det samlede antal beboerklagenævnssager er steget med 117 fra 2016 til 2017. Den største stigning sker i husordenssager, hvor stigningen er på 12 % fra 2016 til 2017. I begge år udgør klager over forbrugsregnskaber den største andel af klagerne.

Opgørelsen af beboerklager er baseret på udtræk fra huslejenævn.dk. Nøgletal om beboerklager indgår i den årlige styringsdialog mellem de almene boligorganisationer og kommunerne.