Fraflytninger i den almene boligsektor 2013-2017

I 2017 var der 67.628 eksterne fraflytninger i den almene boligsektor. Antallet af fraflytninger er faldet med 16 % i de seneste fem år. Fraflytningsprocenten er højest i ungdomsboliger, i afdelinger ibrugtaget efter 1999 og i Region Nordjylland.

Landsbyggefonden viser i denne temastatistik udviklingen i de seneste 5 års indberetninger af fraflytninger fra de almene boligafdelinger. Bagerst i statistikken indgår en oversigt over fraflytningsprocenterne i de enkelte kommuner.

Antallet af eksterne husstandsfraflytninger i den almene boligsektor er faldet med 12.564 fra 2013 til 2017. Antallet af fraflytninger er højest i familieboliger og i Region Hovedstaden. Familieboliger udgør dog 87 pct. af boligerne i den almene boligsektor, og 37 pct. af de almene boliger ligger i Region Hovedstaden.

Boligafdelingernes fraflytningsprocenter beregnes som antal eksterne husstandsfraflytninger det seneste år i forhold til antal boliglejemål fordelt på boligtype. Nøgletallet kan være en indikator for, hvor velfungerende et boligområde er.

Fralytningsprocenten er faldet relativt mest i Region Sjælland. Generelt er fraflytningsprocenterne lavest i Region Hovedstaden og højst i Region Nordjylland. Fraflytningsprocenterne er markant højere i ungdomsboliger og i de nyere almene boliger fra år 2000 og frem.

De almene boligafdelinger har siden 2010 årligt indberettet oplysninger om antallet af eksterne husstandsfraflytninger til Landsbyggefonden. Tallet anvendes i beregning af boligafdelingernes fraflytningsprocenter, som indgår som centralt nøgletal i boligorganisationernes årlige styringsdialog med kommunerne.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.