Organisatoriske enheder i den almene boligsektor 2008-2018

Den almene boligsektor er blevet koncentreret på færre, men større enheder i de seneste 10 år. Fusioner mellem boligorganisationer har været medvirkende til, at antallet af boligorganisationer er faldet fra 2008 til 2018. Antallet af boliger er i samme periode steget 4 %. Boligorganisationerne er størst i Region Hovedstaden med 1.165 boliger i gennemsnit, og mindst i Region Sjælland.

Temastatistikken opgør den faktiske udvikling af antal almene boligorganisationer, boligafdelinger og boliger i perioden 2008-2018, både for den almene boligsektor, som helhed, og fordelt på regioner. Dette bliver sammenholdt med udviklingen i de almene boligorganisationers organisering og administrationsform.

Den almene boligsektor er blevet koncentreret på færre, men større enheder i de seneste 10 år. Fusioner mellem boligorganisationer har medvirket til, at antallet af boligorganisationer er faldet fra 2008 til 2018.

Den 1. januar 2018 består den almene boligsektor af 573.066 boliger fordelt på 7.085 boligafdelinger i 561 boligorganisationer. I perioden 2008-2018 er den almene boligsektor vokset med 21.770 boliger, mens antallet af boligafdelinger er faldet med 788 og antallet af boligorganisationer med 189.

Opgørelsen er baseret på udtræk fra Landsbyggefondens Stamdatabase pr. 1. januar for hvert enkelt år i perioden 2008-2018.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.