De almene boligafdelingers nettokapitaludgifter og finansiering i 2017

De almene boligafdelingers nettokapitaludgifter udgør i gennemsnit 219 kr. pr. m2 i 2017. Nettokapitaludgifterne spænder fra 22 kr. pr. m2 i de ældste boligafdelinger til 591 kr. pr. m2 i afdelinger opført med tilsagn efter 1998. Boligafdelinger i Region Hovedstaden har de laveste gennemsnitlige nettokapitaludgifter på 187 kr. pr. m2, mens udgifterne udgør 271 kr. pr. m2 i Region Sjælland.

Landsbyggefondens temastatistik opgør de almene boligafdelingers nettokapitaludgifter i regnskabsåret 2017 fordelt på boligafdelingernes tilsagnsperiode og boligtype mv. Herudover beskrives finansieringsformerne og omfanget af alment byggeri i de forskellige tilsagnsperioder.

 

De almene boligafdelingers nettokapitaludgifter udgør i gennemsnit 219 kr.m2 i 2017. I de almene familieboliger udgør nettokapitaludgifterne i gennemsnit 166 kr. pr. m2 i 2017, mens udgiften i almene ældreboliger er mere end 3 gange så høj med gennemsnitlig 563 kr. pr. m2.

 

Opgørelsen er baseret på udtræk fra Landsbyggefondens Regnskabsdatabase og Landsbyggefondens stamdatabase.