Anvisninger i den almene boligsektor 2018

Der blev anvist 81.711 boliger i den almene boligsektor i 2018 viser temastatistik fra Landsbyggefonden. Det svarer til at hver syvende bolig i den almene boligsektor skiftede lejere i løbet 2018.

Temastatistikken viser antallet af anvisninger fordelt på typer i de enkelte måneder i 2018. Antallet af anvisninger er størst i august og lavest i januar. Størstedelen af boligerne anvises via ekstern venteliste, medens kommunal anvisning af boliger er den næstmest benyttede type.

Der er store regionale forskelle i antallet og typen af anvisninger. Antallet af anvisninger i region Nordjylland og Sjælland er godt det halve af de øvrige regioner. I Region Hovedstaden er antallet af anvisninger set i forhold til det samlede antal boliger i regionen lavest. Anvisningsmønstret i Region Hovedstaden adskiller sig fra de øvrige regioner ved en større andel af kommunalt anviste boliger og en relativt lavere andel af anviste boliger via ekstern venteliste.

Temastatistikken er baseret på udtræk fra Huslejeregistret. Statistikkens basistabeller kan hentes nedenfor i Excel-format til videre bearbejdning.