Ledige boliger i den almene boligsektor januar 2018 - januar 2019

Der var i alt 1.745 ledige boliger i den almene boligsektor i januar 2019. Det svarer til en stigning på 282 ledige boliger i forhold til januar 2018. I januar 2019 udgør antallet af ledige boliger 0,30 % af samtlige boliger i den almene boligsektor.

Temastatistikken er baseret på et udtræk af Huslejeregistret og viser antallet af ledige boliger fordelt på typer i de enkelte måneder fra januar 2018 til januar 2019. Antallet af ledige boliger er størst i januar 2019 og lavest i april 2018.

Der er store regionale forskelle i antallet af ledige boliger. I januar 2019 er antallet af ledige boliger højest i Region Midtjylland og lavest i Region Hovedstaden. Godt 8 ud af 10 ledige boliger er familieboliger og ledigheden er højest i etagebyggeri. I januar 2019 har over halvdelen af samtlige ledige boliger været ledige over 3 måneder.

 

Udviklingen i ledige boliger i den almene boligsektor kan månedligt følges via Landsbyggefondens elektroniske ledighedsstatistik http://ledigeboliger.lbf.dk/.

Her er der også mulighed for at se ledigheden på kort og udsøge ledighedsdata helt tilbage fra 2007.