Ledige boliger i den almene boligsektor januar 2018 - januar 2019

Der var i alt 1.745 ledige boliger i den almene boligsektor i januar 2019. Det svarer til en stigning på 282 ledige boliger i forhold til januar 2018. I januar 2019 udgør antallet af ledige boliger 0,30 % af samtlige boliger i den almene boligsektor.

Temastatistikken er baseret på et udtræk af Huslejeregistret og viser antallet af ledige boliger fordelt på typer i de enkelte måneder fra januar 2018 til januar 2019. Antallet af ledige boliger er størst i januar 2019 og lavest i april 2018.

Der er store regionale forskelle i antallet af ledige boliger. I januar 2019 er antallet af ledige boliger højest i Region Midtjylland og lavest i Region Hovedstaden. Godt 8 ud af 10 ledige boliger er familieboliger og ledigheden er højest i etagebyggeri. I januar 2019 har over halvdelen af samtlige ledige boliger været ledige over 3 måneder.

 

Udviklingen i ledige boliger i den almene boligsektor kan månedligt følges via Landsbyggefondens elektroniske ledighedsstatistik http://ledigeboliger.lbf.dk/.

Her er der også mulighed for at se ledigheden på kort og udsøge ledighedsdata helt tilbage fra 2007.

Temastatistikken er baseret på et udtræk af Huslejeregistret og viser antallet af ledige boliger fordelt på typer i de enkelte måneder fra januar 2018 til januar 2019. Antallet af ledige boliger er størst i januar 2019 og lavest i april 2018.

Der er store regionale forskelle i antallet af ledige boliger. I januar 2019 er antallet af ledige boliger højest i Region Midtjylland og lavest i Region Hovedstaden. Godt 8 ud af 10 ledige boliger er familieboliger og ledigheden er højest i etagebyggeri. I januar 2019 har over halvdelen af samtlige ledige boliger været ledige over 3 måneder.

 

Udviklingen i ledige boliger i den almene boligsektor kan månedligt følges via Landsbyggefondens elektroniske ledighedsstatistik http://ledigeboliger.lbf.dk/.

Her er der også mulighed for at se ledigheden på kort og udsøge ledighedsdata helt tilbage fra 2007.