Årlige henlæggelser til vedligeholdelse i den almene boligsektor 2013-2017

De almene boligafdelingers årlige henlæggelser til vedligeholdelse pr. bolig er steget igennem de seneste 5 år viser temastatistik fra Landsbyggefonden. Der henlægges mest pr. bolig i Region Hovedstaden og mindst i Region Nordjylland.

De almene boligafdelingers årlige henlæggelser til vedligeholdelse pr. bolig er steget igennem de seneste 5 år. Der henlægges mest pr. bolig i Region Hovedstaden og mindst i Region Nordjylland.

Oplysninger om de årlige henlæggelser til vedligeholdelse pr. bolig indgår som centralt nøgletal og benchmarkes med sammenlignelige afdelingsgrupper i boligorganisationernes styringsrapport til brug for den årlige styringsdialog med kommunerne. I styringsdialogen for 2018 skiller særligt afdelinger med boliger under 51 m2 hhv. etage og tæt/lavt byggeri sig ud ved at have de laveste henlæggelser pr. bolig, mens de højeste henlæggelser pr. bolig er i afdelinger med boliger over 90 m2 i tæt/lavt byggeri ibrugtaget før 1960.

Temastatistikken er baseret på udtræk af hhv. IT-platformen Almenstyringsdialog.dk og Landbyggefondens regnskabsdatabase, og viser udviklingen i de årlige henlæggelser pr. bolig fra 2013-2017 samt fordelingen af kritiske værdier i styringsdialogen 2018. Bagerst i statistikken indgår en oversigt over de årlige henlæggelser pr. bolig i de enkelte kommuner.