Beboerklager i den almene boligsektor 2017 og 2018

I 2018 blev der afgjort 1.228 klager til beboerklagenævnene i den almene boligsektor. Det svarer til 2 klager pr. 1.000 boliger. Antallet af klager er steget fra 2017 til 2018.

I 2018 blev der afgjort 1.228 klager til beboerklagenævnene fra beboere og boligorganisationer i den almene boligsektor. Det svarer til 2 beboerklager pr. 1.000 boliger i den almene boligsektor. I 2018 har boligorganisationerne fået helt medhold i 65 % af klagesagerne og beboerne i 19 % af klagesagerne. Antallet af klager er relativt højst i Region Hovedstaden.

Det samlede antal beboerklagenævnssager er steget med 52 fra 2017 til 2018. I begge år udgør klager over forbrugsregnskaber den største andel af klagerne.

Opgørelsen af beboerklager er baseret på udtræk fra huslejenævn.dk. Nøgletal om beboerklager indgår i den årlige styringsdialog mellem de almene boligorganisationer og kommunerne.